Borsada Para Kazanmak için Uygulanacak Teknikler

Ülkemizde borsa işlemlerinden bahsedince ağırlıklı olarak hisse senedi alım satım işlemleri kastedilmektedir. Türkiye’deki hisse senedi işlemleri ise Borsa İstanbul bünyesinde yer alan pay piyasalarında işlem görür. Fakat işlemlere başlamadan önce para kazanacağınız teknikleri bilmeli ve kaybeden yatırımcılar arasında bulunmamalısınız. Bu yüzden öğrenmeniz gereken birçok konu vardır. Eğer bunlara önem veriri ve işlemlerinizi gerçekleştirirseniz, kazançlı çıkarsınız.

Hisse Senedi Türlerini Öğrenmelisiniz

Hisse senetleri türlerine bakacak olursak oldukça farklı özelliklerine göre ayrıştığını görebiliriz. Genel olarak adi hisse senedi ve imtiyazlı hisse senedi olarak ayrılsa da aynı zamanda kurucu – intifa payları ile hamiline – nama yazılı, bedelli – bedelsiz, primli – primsiz hisse senetleri olarak da ayrılırlar.

  • Adi hisse senetlerini elinde bulunduran tüm kişilere hisse başına aynı hakları sağlanır. Şirketin ana kuruluş sözleşmesine aksi bir madde eklenmemiş ise çıkarılan tüm hisse senetleri adi hisse senedidir. Borsada işlem gören hisse senetlerinin büyük bölümü adi hisse senedi şeklinde çıkarılmış olanlardır.
  • Hamiline yazılı hisse senetleri sadece bir elden diğerine teslim edilmesi ile el değiştirmiş olurlar. Nama yazılı hisse senetleri ise teslim edilmeden önce başka birine devredilmek üzere imzalanıp yani ciro edilerek ancak el değiştirebilirler. Buna istisna bir durum ise şirket yönetim kurulu tarafından beyaz ciro ile imzalanan ve devredilmesi için karar çıkarılan nama yazılı hisse senetleri ülkemiz hisse senedi borsasında işlem görebilmektedir.
  • Hisse senetlerinin bedelsiz olarak çıkarılması durumu ise yeni hisse senetlerinin şirketin iç kaynaklarına dayalı olarak çıkarıldığı durumlardır. Bu durumda şirkete dışarıdan bir ek kaynak girmez. Şirket içindeki kaynaklar sermayeye eklenmiş olur. Bedelli hisse senedi ise şirkete yeni kaynak girişi sağlamak amacıyla hisse senetlerini belirli bir fiyattan mevcut ortaklara ya da onların öncelikli satın alma (rüçhan) hakkı kısıtlanarak yeni yatırımcıların bunları satın alması sağlanabilir.
  • Bir hisse senedi üzerinde yazılı olan yani şirket sermayesinden hisse başına düşen nominal değeri kadar fiyatla halka arz edilirse primsiz eğer üzerinde yazılı olandan daha yüksek bir fiyatla ihraç edilirse de primli hisse senedi olur.
  • Kurucu hisse senetleri, şirketin kuruluşunda yer almaya karşılık olarak kuruculara verilen bir şirketten pay ya da yönetim hakkını getirmese de kurucu adına yazılı olan ve ona elde edilen kardan pay alma hakkı tanıyan bir hisse senedi çeşididir. İntifa payları ise şirketin kuruluşu sırasında değil de daha sonra kişilerden alınan hizmetler ya da onlara olan borçlar nedeniyle verilen ve bir sermaye payını temsil etmeyen hisse senetleridir.

Hisse Senetlerinin İşlem Gördüğü Pazarın Önemi

Bir şirkete ait olan hisse senetlerinin borsada işlem görebilmesi için halka arz edilmesi gerekir. Halka arz ise bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) izin almış aracı kurumlar kanalıyla gerçekleştirilebilir. Halka arz öncesinde şirket gerekli hazırlıkları yaparak başvuruda bulunur. Uygun görülenler için aracı kuruluşlar tarafından halka arz çağrısı ve duyurusu yapılır. Buna dayalı olarak da gelen talebe göre halka arz gerçekleştirilir.

Halka arz sonrasında eğer şirketin hisse senetlerinin halka açık olan kısmının piyasadaki değeri eğer 100 Milyon TL’nin üzerinde ise yıldız pazarda, 25 Milyon TL ile 100 Milyon TL arasında ise ana pazarda ve 25 Milyon TL’nin altında ise de gelişen işletmeler pazarında işlem görmeye başlar. Bunların dışında bir şirketin genel işleyişinde ya da hisse senetlerinin alım satımında olağan üstü durumlar ortaya çıkarsa bu tür şirketlerin hisse senetleri de yakın izleme pazarında işlem görür. Buna ek olarak yatırım ortaklıkları tarafından çıkarılan hisse senetleri de kolektif yatırım ürünleri ve yapılandırılmış ürünler pazarında alınıp satılırlar.

Borsada Para Kazanmak için Ne Yapılmalı?

  1. Borsa işlemlerine başlamadan önce bize bu alanda aracılık hizmeti sağlayacak olan etkin ve verimli bir aracı kurum ya da bankayla anlaşmamız gerekecektir. Böylece daha düşük komisyon oranları, hizmet bedelleri, iyi bir teknik alt yapı, araştırma, analiz ve öngörü hizmeti almış oluruz. Yeterli bir teknik alt yapı olmadığında gecikmeli sağlanan fiyat bilgileri yanlış kararlar almamıza neden olabilir. Bu da hanemize zarar olarak yansıyabilir.
  2. İkinci olarak borsadaki yatırım işlemleri yapma tarzımızı netleştirmemiz gerekir. Eğer borsada sürekli ve anlık işlemler yaparak para kazanmaya çalışırsak sonunda genel olarak ciddi zararlara uğrarız. Bu nedenle borsada uzun ya da orta vadede yatırım yapan bir yatırımcı olmak, bizim açımızdan daha kazançlı olacaktır.
  3. Yatırım yapmayı planladığımız hisse senetlerini seçerken ciddi anlamda araştırma ve analiz yaparak sonrasında bir öngörüye sahip olmamız çok önemlidir. Yani mali tablolarında zararları gizlenmiş ve yaptığı yatırımlar şişirilmiş bir hisse senedine yatırım yapmak bize çok büyük zararlar getirebilir. Bu nedenle finansal olarak bu veriler konusunda doğru okuryazarlığa sahip olmak bize büyük faydalar sağlar.
  4. Eğer danışmanlık hizmeti alacaksak ya da önerileri dinleyeceksek daha önceki önerileri olumlu olan kurum ve insanları dikkate almak doğru bir seçim olacaktır.
Share on Facebook2Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir